Uitgeverij Boekhout

Uitgeverij Boekhout is een kleine zelfstandige christelijke uitgeverij van theologische boeken en muziekuitgaven.

Uitgeverij Boekhout heeft zich als doelstelling gezet alle uitgegeven werken zonder winstoogmerk en laag geprijsd in de markt te plaatsen. De boeken moeten een duidelijke boodschap hebben waarin opgeroepen wordt te leven tot eer van God, onze hemelse Vader.

De uitgeverij heeft haar bekendheid gekregen door de uitgave van de Spurgeonserie waarvan ieder kwartaal een exemplaar moet verschijnen en de gele muziek- en tekstbundel.

Voor verschillende evangelisatieposten maken wij jaarlijks mooie evangelisatietractaten voor pasen en kerst.

Verder is uitgeverij Boekhout actief in de groenten en fruitsector met diverse uitgaven. Klik hier (www.agf.nl)