Deel 8 | De Heilige Geest

C.H. Spurgeon

paperback, 128 pagina's

ISBN: 90-75957-01-7

Prijs: € 8,45

"In dit deel van de serie gaat Spurgeon uitgebreid in op het werk van de Heilige Geest. Door deze preken kunnen we een beter begrip krijgen van de veelkleurigheid van het werk van Gods Geest. Op indringende wijze schetst Spurgeon de onmisbaarheid van de Heilige Geest in ons leven, zowel op persoonlijk als kerkelijk vlak. Zonder het werk van de Geest in ons hart kunnen wij de Heere God niet dienen. Mogelijk groeit het besef, dat we het voor de voortgang van Gods Koninkrijk niet moeten verwachten van talenten en organisatie, van welsprekendheid en mooie preken, van nieuwe idee‘n en liturgie‘n, maar van de Heilige Geest. Door Zijn kracht worden zondaarsharten geraakt en dode zielen opgewekt uit het graf van zorgeloosheid en vormengodsdienst. Hij maakt van mensenwoorden eeuwigheids-woorden. Er komt ernst en bewogenheid in het hart van prediker en hoorders. De Heilige Geest is de grote Toepasser van Jezus' Borgwerk. Hij getuigt niet van Zichzelf, maar van Hem, Wiens Naam en arbeid Hij verheerlijkt in mensenharten. Door Hem wordt de gemeente weer wat ze dient te zijn, voluit Christelijke gemeente, getuige van de levende God, leesbare brief van Christus. En vanuit een kerk, die zelf vervuld is van de Heilige Geest zal de wereld redding ontvangen. Vol van de Geest worden onze woorden en daden weer geloofwaardig." Nieuw-Lekkerland, J. Belder, V.D.M

Bestellen