Deel 45 | Het Heilig Avondmaal

C.H. Spurgeon

Paperback, 104 pagina's

ISBN: 9789075957723

Prijs: € 8,45

Het Heilig Avondmaal is een bijzonder voorrecht dat de Heere Jezus ons heeft nagelaten. De Heere Jezus is het eten en drinken voor onze ziel. Dat mogen we niet verwaarlozen. Hijzelf gebiedt ons het te gebruiken 'totdat Hij komt'. Zo houden we Hem en Zijn plaatsvervangende offer altijd in gedachtenis. Hij geeft ons de bijzondere positie om Zijn tafelgenoten te zijn. Dat is een vertrouwelijke omgang. Die hebben we niet alleen met Hem,  maar ook met elkaar.Spurgeon schrijft in dit boek over de Heere Jezus:'Hij zal trouw zijn, niet alleen aan de grote hoofdzaak, maar aan elke belofte die Hij ooit deed. Weet dus zeker dat uw Meester u niet aan de tafel gevraagd zou hebben om met Hem brood te eten als Hij voornemens was om u te verlaten. Hij heeft u als geëerde gast ontvangen en u gevoed met uitgelezen vlees. Daarmee zegt Hij zoveel als: 'Ik zal u nooit verlaten, kome wat ervan komt. En in elke tijd van beproeving, neerslachtigheid en verleiding zal Ik aan uw rechterhand zijn. U zult niet ondergaan en tot het einde toe zal Ik Mijn trouw en waarheid bewijzen.''

Tijdelijk niet beschikbaar