Deel 44 | De levende Jezus

C.H. Spurgeon

Paperback, 108 pagina's

ISBN: 9789075957716

Prijs: € 8,45

In de hemel is Jezus Christus Dezelfde als Hij op aarde was. Hij is nog even liefdevol, nog even goed in staat om al Zijn beloften waar te maken, nog even trouw.Spurgeon schrijft in dit boek over Hem:'Hij leeft en Hij is hier, ook al kunt u Hem niet zien of aanraken. En u mag tot Hem komen. U hoeft geen eind te reizen met vermoeide voeten om bij Hem te komen. Uw geest kan onmiddellijk tot Hem gaan. Vergeet uw ogen voor een moment. Dat zijn maar arme, wazige dingen die u verhinderen om echt te zien… Als we daar eindelijk van af zijn, zullen we veel scherper zien dan nu. Maar o, geloof nu eens zonder te zien. Geloof dat Jezus Christus dicht bij u is en vraag Hem u te redden. Kom tot Hem en raak door geloof de zoom van Zijn kleed aan, alsof Hij hier lichamelijk was. Roep tot Hem: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij.' Hij zal u horen en aan uw verzoek voldoen. Zeg: 'Heere, mag ik zien,' en Hij zal uw ogen geestelijk openen, evenals Hij in de dagen van Zijn vlees de ogen van blinde mensen letterlijk opende. U mag zeker tot Hem komen, want Hij is precies dezelfde Jezus als Hij vroeger was toen Hij zei: 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven' (Matth. 11:28). Hij leeft. Hij leeft! Hij leeft!'

Bestellen