Deel 42 | Geloof in de Heere Jezus Christus

C.H. Spurgeon

paperback, 64 pagina's

ISBN: 9789075957693

Prijs: € 8,45

In dit boek maakt Spurgeon op zijn eigen wijze duidelijk dat iedere zondaar tot Christus mag komen. Alleen zo kan hij van zijn zonden verlost worden en de vrijspraak van God ontvangen. Verrassend genoeg ligt de ruimte juist in het feit dat er geen reden hoeft te zijn waarom God ons in genade aan zou moeten nemen.

'O! Ik wilde dat ik deze gedachte vanuit mijn mond recht in uw hoofd kon stoppen: dat als God u redt, dat niet is omdat er iets in u is. Het is om iets in Hemzelf. Gods liefde heeft geen reden dan alleen in Hemzelf. De reden waarom God een zondaar vergeeft, wordt in Zijn eigen hart gevonden, niet in de zondaar. Er is evenveel reden om u te behouden als om een ander te behouden; er is helemaal geen reden voor. Er is geen reden dat Hij u genadig zou zijn. Maar God zoekt geen reden, want de reden ligt in God en in Hem alleen.'

Tijdelijk niet beschikbaar