Deel 40 | Mannen in het nieuwe Testament

C.H. Spurgeon

paperback, 128 pagina's

ISBN: 9-789075-957679

Prijs: € 8,45

Een boek over mannen. Mannen die ons voorgingen in geloof en gehoorzaamheid. Maar, wat nog belangrijker is, als Spurgeon Paulus een modelbekeerling noemt, noemt hij hem een 'typisch voorbeeld van goddelijk geduld'. En als hij Bartimeüs een beeld van
ons allemaal noemt, is dat omdat hij Jezus niet kon zien. Maar de Zaligmaker zag hem wel. En deze Zaligmaker roept ons eveneens: ‘Het idee dat Hij me nooit geroepen had, heeft me een lange tijd bij de Zaligmaker vandaan gehouden. Toch ontdekte ik toen ik tot
Hem kwam dat Hij mij lang daarvoor had uitgenodigd, maar dat ik mijn oren gesloten had. Ik dacht dat Hij zeker ieder ander tot Hem genodigd had, maar dat ik, als de armste en slechtste van allemaal, een uitzondering was.


Zondaar, als het zo met u gesteld is, dan bent u degene aan wie de uitnodiging in het bijzonder gericht is! Vertrouw Hem nu. Het is goed dat u met al uw zonden om u heen naar Hem toe gekomen bent en Hem vraagt om u te vergeven. Pleit op Zijn bloed en Zijn verdiensten. U kunt en zult daar niet tevergeefs op pleiten.’

Bestellen