Deel 38 | De opstanding en hemelvaart van Christus

C.H. Spurgeon

paperback, 128 pagina's

ISBN: 9-789075-957662

Prijs: € 8,45

Alle heilsfeiten zijn belangrijk, maar zeker ook de Opstanding en
de Hemelvaart. Paulus zegt: ‘Als Christus niet is opgewekt, is uw
geloof zinloos.’ (1 Kor. 15:17)


In de zes preken die in dit boek verzameld zijn, laat Spurgeon onder
andere zien wat het betekent dat Christus de dood heeft overwonnen:
‘Het is niet zo dat slechts het Hoofd van onze Heere levend
gemaakt is terwijl Zijn voeten in het graf achtergebleven zijn.
Nee, Hij stond op als een volmaakt Mens, geheel en al, door en
door levend.


Zo zijn ook wij geheel vernieuwd. Wij hebben een volmaakt
geestelijk leven ontvangen, als is het dan nog in de kindsheid.
Wij zijn volmaakt in Christus Jezus. De ogen van onze innerlijke
mens zijn geopend, onze oren zijn ontwaakt, onze hand is
werkzaam, onze voeten zijn vlug. Alle bekwaamheden zijn er,
hoewel ze nog onvolgroeid zijn, nog verdere ontwikkeling nodig
hebben en hoewel ze nog met de oude dode natuur te strijden
hebben.’

Bestellen