Deel 28 | Zoekt Mijn Aangezicht

C.H. Spurgeon

paperback, 115 pagina's

ISBN: 90-75957-45-9

Prijs: € 8,45

Als geen ander was de begaafde predikant Spurgeon in staat om praktische lessen uit een Bijbelgedeelte te halen en die op zijn hoorders over te dragen. Die eigenschap komt ook naar voren in de preken die zijn opgenomen in ‘Zoek Mijn aangezicht’. Ze staan vol aansprekende voorbeelden, bevatten vele waardevolle inzichten over het gebed en sporen er op een gloedvolle manier toe aan om daadwerkelijk een biddend leven te leiden.

‘Onthoud dat het gebed des Heeren niet voor Hem is gemaakt, maar voor u, en daarom beziet het de zaken vanuit uw gezichtspunt en niet vanuit het Zijne. Het gebed des Heeren bestaat niet ten behoeve van onze Heere; het is voor ons, Zijn kinderen, en kinderen zeggen tegen hun vader zo veel dingen die ze welzeker mogen zeggen, maar die niet verstandig zijn of passen bij de kennis die ze van hun ouders hebben. Hun vader weet wat ze ten diepste bedoelen.’

‘Bid, en wel zo dat het volgende gebed zich mag vermengen met al uw gebeden: dat wat God u ook geeft of onthoudt werkelijk gezegend moge zijn. Beleeft u een vreugdevolle periode? O, dat Christus uw vreugde moge matigen en moge verhoeden dat de aardse zegen u vergiftigt en u ervan afleidt om dicht bij Hem te wandelen! Bid in de nacht van smart dat Hij u werkelijk zal zegenen, dat niet de alsem u zal vergiftigen en u dronken maken, dat uw beproevingen u hard van Hem zullen doen denken. Bid om de zegen.’

Bestellen