Deel 26 | Vrouwen in het Nieuwe Testament

C.H. Spurgeon

paperback, 128 pagina's

ISBN: 90-75957-44-0

Prijs: € 8,45

Rond de Heere Jezus zien we verschillende vrouwen, die door Hem gered werden en een diep inzicht kregen in Zijn persoon en werk. Deze preken van Spurgeon gaan niet in de eerste plaats over deze vrouwen en wat zij waren en deden, maar over Christus die in hen Zijn genade verheerlijkt.
Een nieuw boek vol verbeeldings-kracht, vol zeggingskracht!

Een voorproef:
Over Martha: Werken voor Chrisutus is een plezeierige bezigheid, maar pas ervoor op dat u het niet werktuigelijk gaat doen. Dit kunt u het best voorkomen door het nauwgezet beoefenen van de persoonlijke gemeenschap met Chrisuts. Mijn broeder, het kan zijn dat u zoveel dienstwerk plant dat al uw tijd erdoor opgeslokt wordt, zodat u geen tijd meer hebt voor bidden en bijbellezen. Aan het half uur dat u 's morgens aan gebed besteedt, wordt geknabbeld en de tijd die bedoeld was voor de gemeenschap met God in de avond, wordt gaandeweg ingekort door deze afspraak en die verplichting.... Het werk dat God wel aanvaardt, is dat wat hand in hand gaat met een geduldig wachten op Chrisutus, met een brandend hart, voorbede, gemeenschap, een kinderlijke afhankelijkheid van Jezus, een gestaag vasthouden aan Zijn waarheid, met een intense liefde tot Zijn Persoon en een verwachten van Hem onder alle omstandigheden.

Bestellen