Deel 25 | Jezus Christus, en dien gekruisigd

C.H. Spurgeon

paperback, 128 pagina's

ISBN: 90-75957-01-7

Prijs: € 8,45

"Niets zal ik onder u weten dan Jezus Christus, en die gekruisigd." Deze woorden van Paulus waren zeker van toepassing op het leven, spreken en preken van Spurgeon. Nergens oreert hij zo gloedvol, als wanneer het over zijn Verlosser gaat.

Wie daarme kan resoneren, zal de inhoud van dit boek zeker weten te waarderen. Niets kan het hart van een christen zo warm maken als een hernieuws zicht op JEzus, de Bron van al het echte leven!

"Soms, en dan heel ernstig, moeten de heilige verborgenheden van de eeuwige toorn gepredikt worden, maar laten we veel vaker de wonderlijke liefde van God prediken. Door wenen zijn er meer zielen gewonnen dan door dreigen. Niet over de hel verlangen we te prediken, maar over Chrisuts. O zondaren, we zijn niet bang om u te vertellen over uw verdoemenis, maar we willen niet altijd bij dat droevige onderwerp stilstaan. We vertellen u liever over Christus en Die gekruisigd. We willen liever dat onze prediking vol is van de wierookgeur van Christus dan van de rook, het vuur en de verschrikkingen van de berg Sinaï. We zijn niet gekomen tot de berg Sinaï, maar tot de berg Sion, waar mildere woorden de wil van God verklaren en rivieren van zaligheid overvloedig stromen."

Tijdelijk niet beschikbaar