Deel 3 | Het Kruis

C.H. Spurgeon

paperback, 128 pagina's

ISBN: 90-75957-07-6

Prijs: € 8,45

Dit is het derde deel in een serie nieuw vertaalde preken van Spurgeon. Het thema is: Het kruis,... Het hart van het christelijk geloof is gelegen in een gebeurtenis 2000 jaar geleden op de heuvel Golgotha: de kruisiging van Gods eniggeboren Zoon. Spurgeon laat met diep inzicht zien dat Zijn lijden en sterven een verreikende betekenis heeft voor de hele wereld, ook zoveel jaar na dato. De levendige bewoordingen laten de kruisiging heel dicht bij komen en maken duidelijk: het gaat ook ons aan. Want Christus' lijden was niet tevergeefs. Het was 'om uwentwil'.

Daarom dringt Spurgeon er met klem op aan slechts ons vertrouwen te stellen op het bloed van het Paaslam.

Bestellen