De stem in de woestijn

L.J. van Valen

paperback, 116 pagina's

ISBN: 90-75957-38-6

Prijs: € 7,00

De evangelist Duncan Matheson (1824-1869) is een onbekende Schotse Spurgeon die met zijn boodschap vele duizenden wist te bereiken. Hij had een onverminderde bewogenheid met verloren zielen. Waarheen de Heere hem riep en zond, op het oorlogsfront, op de markten en in de straten, overal getuigde hij van de opzoekende liefde van de Zaligmaker tot verloren zondaren.

Dit boekje geeft een boeiende beeld van liefde, ijver en gedrevenheid van een lekenprediker die in een kort leven kon getuigen van een overvloedige zegen.

Bestellen