Deel 19 | De Opstanding

C.H. Spurgeon

paperback, 128 pagina's

ISBN: 90-75957-29-7

Prijs: € 8,45

Spurgeon toont in dit magnifieke boek zijn evenwichtige en gebalanceerde benadering van elk aspect van de Bijbel. Het gaat niet alleen om het kruis, maar ook om de opstanding van Christus. Hij is de grote overwinnaar over de machten van dood, zonde en hel. Hij is een levende Zaligmaker!

“De dood is voor ons overwonnen en er is geen reden om te vrezen. Houdt moed, christenstrijders, u gaat een overwonnen vijand tegemoet. Bedenk dat de overwinning van de Heere een garantie is voor de uwe. Hij leent u de kracht waardoor Hij overwon. De Heilige Geest is in u, de Heere Jezus Zelf heeft beloofd altijd met u te zijn, zelfs tot het einde der wereld, en de machtige God is uw schuilplaats.”

Bestellen