Deel 10 | Gehoorzaamheid

C.H. Spurgeon

paperback, 128 pagina's

ISBN: 90-75957-14-9

Prijs: € 8,45

Het centrale onderwerp van dit boek is zowel het komen tot geloof als het leven uit het geloof tot gehoorzaamheid.

"Wij prediken gehoorzaamheid door het geloof. Het geloof is de fontein, het fundament en de beschutting van de gehoorzaamheid. Mensen gehoorzamen God niet, totdat zij in Hem geloven. Wij prediken het geloof opdat mensen tot gehoorzaamheid gebracht worden. Ongeloof is ongehoorzaamheid."

"Het bereiken van volmaakte gehoorzaamheid houdt volmaakte zaligheid in. Wij zien heiliging of gehoorzaamheid als het grote plan waarvoor onze Zaligmaker stierf Hij stortte Zijn bloed uit opdat Hij ons zou reinigen van dode werken, en om ons te maken tot een volk, ijverig in goede werken. Daartoe zijn wij uitverkoren: wij zijn verkoren tot heiligheid."

Bestellen